Sloopwerk

R.v.M. sloopwerk en medium-container verhuur is er voor al uw sloopwerken.
Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:

• Toilet
• Badkamer
• Keuken
• Vloer

Bij sloopwerkzaamheden binnenshuis komt vaak veel stof vrij. Het verwijderen van oude wandtegels of het uithakken van een vloer, zijn werkzaamheden waar u liever geen overlast van heeft.
R.v.M. werkt daarom met een stofafzuiging. Stofvrij werken in die situaties is niet haalbaar, maar doormiddel van de stofafzuiging wordt de overlast beperkt tot een minimum.